จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน บ้าน ทุกประเภท โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม เก้าอี้ โซฟาหนังแท้ ตู้ เตียง ชั้นวางต่างๆ รับผลิตตามแบบจำนวนมาก ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับแนวคิดในการเลือกใช้และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะกับผู้ใช้
   PRODUCTS
   SOFA
   OFFICE FURNITURE
   CHAIR
   BEDROOM FURNITURE
   LIVING ROOM FURNITURE
   ABOUT US
   ARTICLE
     การปรับฮวงจุ้ย
     การตั้งโต๊ะทำงาน"ผู้บริหาร"
     การจัดวางโต๊ะของ"พนักงาน"
     การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโซฟา
     การเลือกสีโซฟาตามหลักฮวงจุ้ย
     ทิศมงคลตามหลักฮวงจุ้ย
     สิ่งที่ควรรู้ก่อนการศึกษาฮวงจุ้ย
18 เมษายน 2557
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
  บทความน่ารู้
ทิศมงคลตามหลักฮวงจุ้ย
[22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 27470 คน


ทิศมงคลตามหลักฮวงจุ้ย

เรียบเรียงโดย..ร้อยเอกอิทธิชัย ธรรมสาลี
 
 
 
           ความรู้จากการศึกษาวิชายูโดจากอาจารย์บุญชัย เดชรุ่งวรา มีอยู่ว่า  ยูโดฝึกฝนสร้างความเคยชินในการทำสิ่งที่ถูกต้องในการใช้แรงให้ถูกวิธี ให้ถูกกับทิศทางและถูกกับเวลา โดยไม่คิดก่อนทำ ไม่เกร็งร่างกาย ไม่เน้นผลสำเร็จ  ความรู้ดังกล่าวสามารถนำมาปรับกับวิชาฮวงจุ้ยได้ ดังนี้
1.   ฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ เทียบได้กับการใช้แรงหรือชี่ให้ถูกวิธี
2.   ฮวงจุ้ยสำนักเข็มทิศเทียบได้กับการใช้ แรงหรือชี่ให้ถูกกับทิศทาง
3.   ฮวงจุ้ยสำนักดาวเก้ายุค เทียบได้กับการใช้แรงหรือชี่ให้ถูกเวลา
         ฮวงจุ้ยสำนักเข็มทิศ หรืออาจเรียกว่าสำนักแปดทิศ จะนำเอาปีเกิดของแต่ละคนซึ่งมีรหัสประจำตัวตั้งแต่เลข 1 ถึงเลข 9  ( ซึ่งหาได้จากตารางท้ายบทความนี้ ) มาประกอบกับทิศทั้งแปด เพื่อหาความสัมพันธ์ในทางดีและทางร้าย แล้วนำมาปรับใช้กับการกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ของบ้านโดย
1.   กำหนดตำแหน่งของประตูหน้าบ้านเพื่อหาทิศอิงของหลังบ้าน
2.   เมื่อได้ทิศอิงของหลังบ้านก็จะได้กำหนดที่ตั้งของเตาไฟ
3.   จากนั้นจึงจะกำหนดตำแหน่งของห้องต่าง ๆ ในบ้านว่ามีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานประเภทใด
 
    การนำรหัสประจำตัวมาสัมพันธ์กับทิศทางเพื่อหาทิศทางดีร้ายของแต่ละคน นอกจากจะนำมาในการกำหนดตำแหน่งดีร้ายของห้องต่างๆในบ้านแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์กับการหันหน้าไปตามทิศที่เป็นมงคลกับตนเองจากการกำหนดตำแหน่งการตั้งโต๊ะทำงานของผู้บริหารและพนักงานตามฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาเลือกตำแหน่งการตั้ง Sofa และการหันหน้าในทิศที่เป็นมงคลกับผู้ใช้ อีกทั้งตำแหน่งการการตั้งเตียงนอนและการหันทิศของหัวนอนที่เหมาะสมทั้งในบ้านที่   อยู่อาศัยและในที่ทำงานได้อีกด้วยสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์กับทิศทั้งแปดซึ่งถ้านำตัวเลขมาบวกกันไม่ว่าในแนวใดจะมีผลรวมเท่ากับ 15 เสมอฮวงจุ้ยสำนักเข็มทิศ จะนำตัวเลขในทิศทั้งแปดของสี่เหลี่ยมมหัศจรรย์มาจัดเป็นกลุ่มของทิศได้ 2 กลุ่ม คือ

1.ทิศทางของฝ่ายอิม หรือ ราศีตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย
     1.1 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ( เลข 6 )  
     1.2 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ( เลข 2 ) 
     1.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ( เลข 8 ) 
     1.4 ทิศตะวันตก ( เลข 7 )

2. ทิศทางฝ่ายเอี้ยง หรือ ราศีตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย
     2.1 ทิศตะวันออก ( เลข 3 ) 
     2.2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ( เลข 4 )   
     2.3 ทิศเหนือ ( เลข 1 ) 
     2.4 ทิศใต้ ( เลข 9 )
 
การผสมทิศตามหลักฮวงจุ้ยสำนักเข็มทิศ นั้น มีหลักสำคัญอยู่ที่ว่า ถ้านำทิศในกลุ่มราศีเดียวกันมาผสมกันก็จะเกิดผลเป็นมงคล   แต่ถ้านำทิศคนละกลุ่มราศีมาผสมกันจะเกิดสิ่งอัปมงคล    ในหนังสือฮวงจุ้ยภาควิชาการ เล่ม 1 ของอาจารย์สินศักดิ์ วิศิษฐ์กุล   ได้ทำการผสมทิศแล้วเรียกชื่อเป็นภาษาไทยไว้ดังนี้
 
1. รุ่งเรืองมหาผล ( ภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียกว่า แซขี่ ) คือ มีแต่การเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น กิจการสำเร็จผล มีโชคดีอยู่เสมอ
2. มงคลวัฒนา ( ภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียกว่า เอี่ยงนี้ ) คือ ทิศทางที่เกิดมงคลยั่งยืนนาน อายุวัฒนะ กิจการยืนยาว มีผู้สืบสกุลอย่างต่อเนื่อง
3. เทพรักษา ( ภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียกว่า เทียงอุย ) คือ การรักษาเยียวยาในการเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นแหล่งของโอสถทิพย์ อาหารอันเป็นคุณประโยชน์แก่
    ร่างกาย สุขภาพอนามัย ใช้เป็นห้องรักษาผู้เจ็บป่วย
4. ชายคาร่มเย็น (ภาษจีนแต้จิ๋วเรียกว่า พักอุ่ย ) คือการอยู่ในถิ่นที่อยู่ของตนเอง ก็ย่อมได้รับเป็นสุขร่มเย็น   หรือการรักษาตำแหน่งเดิมให้คงเดิม
5. เบญจภูตร้าย ( ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า โหงวกุ้ย ) คือการให้โทษในทางไม่สงบสุข มักมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นเนือง ๆ หรือไม่ก็เกิดคดีความ การวิวาทปาก
    เสียง เจ็บป่วย ธุรกิจอลเวงสับสน
6. อสุรกายทั้งหก ( ภาษาแต้จิ๋วเรียกว่า ลักสั๊ว ) คือ มีแต่สิ่งอัปมงคล อุบัติการณ์เลวร้าย เดือดร้อน ไม่สงบสุข เหตุร้ายก่อกวน ธุรกิจปั่นป่วน ครอบครัว
    อลเวง ลูกหลานดื้อ มิจฉาชีพก่อกวน
7. โฉลกอุบาทว์ ( ภาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า หัวห่าย ) คือ จะเกิดเดือดร้อน มีเหตุอุบาทว์ต่าง ๆ เกิดขึ้น กิจการ ธุรกิจ สัญญา จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบ มี
    อุปสรรคนา ๆ มาเยือน มีภัยอันตราย อุบัติเหตุ มีคนปองร้าย การเดินทางไม่ปลอดภัย ครอบครัวอลเวง
8. วินาศฆาฏขัย ( ภาษาจีนแต้จิ๋ว เรียกว่า เจ๊าะเหมี่ย ) คือ การสูญสิ้น หมดสิ้น ล้มหายตายจาก ล้มละลาย พินาศย่อยยับ พ่ายแพ้ สิ้นหวัง ไม่เกิดผล ไม่
    งอกเงย ไม่มีความเจริญ
 
จากหนังสือดังกล่าวข้างต้นอาจารย์สินศักดิ์ วิศิษฐ์กุล ได้ทำการผสมทิศซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รุ่งเรืองมหาผล เกิดจากการผสมทิศ
     1.1ทิศตะวันออกกับทิศใต้ หรือเลข 3 กับเลข 9
     1.2 ทิศใต้กับทิศตะวันออก หรือเลข 9 กับเลข 3
     1.3 ทิศเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือเลข 1 กับเลข 4
     1.4 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศเหนือ หรือเลข 4 กับเลข 1
     1.5 ทิศตะวันตกกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 7 กับเลข 6
     1.6 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตก หรือเลข 6 กับเลข 7
     1.7 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 8 กับเลข 2
     1.8 ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 2 กับเลข 8

2. มงคลวัฒนา เกิดจากการผสมทิศ
     2.1 ทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือเลข 3 กับเลข 4
     2.2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันออก หรือเลข 4 กับเลข 3
     2.3 ทิศเหนือกับทิศใต้ หรือเลข 1 กับเลข 9
     2.4 ทิศใต้กับทิศเหนือ หรือเลข 9 กับเลข 1
     2.5 ทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 7 กับเลข 8
     2.6 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิสตะวันตก หรือเลข 8 กับเลข 7
     2.7 ทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 6 กับเลข 2
     2.8 ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 2 กับเลข 6

3. เทพรักษา เกิดจากการผสมทิศ
     3.1 ทิศตะวันออกกับทิศเหนือ หรือเลข 3 กับเลข 1
     3.2 ทิศเหนือกับทิศตะวันออก หรือเลข 1 กับเลช 3
     3.3 ทิศใต้กับทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือเลข 9 กับเลข 8
     3.4 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศใต้ หรือเลข 8 กับเลข 9
     3.5 ทิศตะวันตกกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 7 กับเลข 2
     3.6 ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศตะวันตก หรือเลข 2 กับเลข 7
     3.7 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 6 กับเลข 8
     3.8 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 8 กับเลข 6

4. ชายคาร่มเย็น
เกิดจากการผสมทิศ
      4.1 ทิศตะวันออกกับทิศตะวันออก หรือเลข 3 กับเลข 3
      4.2 ทิศเหนือกับทิศเหนือ หรือเลข 1 กับเลข 1
      4.3 ทิศใต้กับทิศใต้ หรือเลข 9 กับเลข 9
      4.4 ทิศตะวันตกกับทิศตะวันตก หรือเลข 7 กับเลข 7
      4.5 ทิศทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 8 กับเลข 8
      4.6 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือเลข 4 กับเลข 4
      4.7 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 6 กับเลข 6
      4.8 ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 2 กับเลข 2

5. เบญจภูตร้าย 
เกิดจากการผสมทิศของคนละกลุ่มราศี
       5.1 ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 3 กับเลข 6
       5.2 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออก หรือเลข 6 กับเลข 6
       5.3 ทิศเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 1 กับเลข 8
       5.4 ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศเหนือ หรือเลข 8 กับเลข 1
       5.5 ทิศใต้กับทิศตะวันตก หรือเลข 9 กับเลข 7
       5.6 ทิศตะวันตกกับทิศใต้ หรือเลข 7 กับเลข 9
       5.7 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 4 กับเลข 2
       5.8 ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 2 กับเลข 4

6.อสุรกายทั้งหก 
เกิดจากการผสมทิศของคนละกลุ่มราศี
       6.1 ทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 3 กับเลข 8
       6.2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออก หรือเลข 8 กับเลข 3
       6.3 ทิศเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 1 กับเลข 6
       6.4 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศเหนือ หรือเลข 6 กับเลข 1
       6.5 ทิศใต้กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 9 กับเลข 2
       6.6 ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศใต้ หรือเลข 2 กับเลข 9
       6.7 ทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือเลข 7 กับ 4
       6.8 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันตก หรือเลข 4 กับเลข 7

7. โฉลกอุบาทว์
เกิดจากการผสมทิศของคนละกลุ่มราศี
        7.1 ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 3 กับเลข 2
        7.2 ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศตะวันออก หรือเลข 2 กับเลข 3
        7.3 ทิศเหนือกับทิศตะวันตก หรือเลข 1 กับเลข 7
        7.4 ทิศตะวันตกกับทิศเหนือ หรือเลข 7 กับเลข 1
        7.5 ทิศใต้กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 9 กับเลข 8
        7.6 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศใต้ หรือเลข 8 กับเลข 9
        7.7 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 4 กับเลข 6
        7.8 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือเลข 6 กับเลข 4

8. วินาศฆาฏขัย เกิดจากการผสมทิศของคนละกลุ่มราศี
        8.1 ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก หรือเลข 3 กัยเลข 7
        8.2 ทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก หรือเลข 7 กับเลข 3
        8.3 ทิศใต้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือเลข 9 กับเลข 6
        8.4 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศใต้ หรือเลข 6 กับเลข 9
        8.5 ทิศเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือเลข 1 กับเลข 2
        8.6 ทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศเหนือ หรือเลข 2 กับเลข 1
        8.7 ทิศตะวันออกเฉียงใต้กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเลข 4 กับเลข 8
        8.8 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือเลข 8 กับเลข 4
 
                    ในการประยุกต์ใช้หลักการผสมทิศดังกล่าวนั้น เมื่อผู้บริหารหรือพนักงานได้เลือกตำแหน่งการตั้งโต๊ะและได้ทราบว่าตนเองมีรหัสประจำตัวหรือเลขประจำราศีจากการไปเปิดตารางท้ายบทความนี้แล้วก็สามารถเลือกการหันหน้าโต๊ะทำงานให้เกิดความเป็นมงคลแก่ตนเองได้ ดังนี้

1. ชาวราศีตะวันออก ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือ เลข 1
       1.1หันหน้าทิศใต้                                ได้โฉลกมงคลวัฒนา
       1.2 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้        ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
       1.3 หันหน้าทิศตะวันออก                    ได้โฉลกเทพรักษา
       1.4 หันหน้าทิศเหนือ                           ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
       1.5 หันหน้าทิศตะวันตก                      ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์
       1.6 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ได้โฉลกเบญจภูตร้าย
       1.7 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก
       1.8  หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้         ได้โฉลกวินาศฆาฏขัย

2. ชาวราศีตะวันออก ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือเลข 3
        2.1 หันหน้าทิศเหนือ                           ได้โฉลกเทพรักษา
        2.2 หันหน้าทิศใต้                               ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
        2.3 หันหน้าทิศตะวันออดเฉียงใต้        ได้โฉลกมงคลวัฒนา
        2.4 หันหน้าทิศตะวันออก                    ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
        2.5 หันหน้าทิศตะวันตก                      ได้โฉลกวินาศฆาฏขัย
        2.6 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      ได้โฉลกเบญจภูตร้าย
        2.7 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้          ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์
        2.8 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก

3
. ชาวราศีตะวันออก ซึ่งมีรหัสประจำราศี  คือเลข  4
        3.1 หันหน้าทิศตะวันออก                     ได้โฉลกมงคลวัฒนา
        3.2 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้         ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
        3.3 หันหน้าทิศเหนือ                            ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
        3.4 หันหน้าทิศใต้                                ได้โฉลกเทพรักษา
        3.5 หันหน้าทิศ ตะวันตก                      ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก
        3.6 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ     ได้โฉลกวินาศฆาฏขัย
        3.7 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์
        3.8 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้           ได้โฉลกเบญจภูตร้าย

4ชาวราศีตะวันออก ซึ่งมีรหัสประจำราศี  คือเลข 9
        4.1 หันหน้าทิศตะวันออก                      ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
        4.2 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้          ได้โฉลกเทพรักษา
        4.3 หันหน้าทิศเหนือ                              ได้โฉลกมงคลวัฒนา
        4.4 หันหน้าทิศใต้                                  ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
        4.5 หันหน้าทิศตะวันตก                         ได้โฉลกเบญจภูตร้าย
        4.6 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ      ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์
        4.7 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        ได้โฉลกวินาศฆาฏขัย
        4.8 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้            ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก
 
5. ชาวราศีตะวันตก ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือเลข  2
        5.1 หันหน้าทิศตะวันตก                         ได้โฉลกเทพรักษา
        5.2 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ       ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
        5.3 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ         ได้โฉลกมงคลวัฒนา
        5.4 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้             ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
        5.5 หันหน้าทิศตะวันออก                       ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์
        5.6 หันหน้าทิศเหนือ                              ได้โฉลกวินาศฆาฎขัย
        5.7 หันหน้าทิศใต้                                  ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก
        5.8 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้           ได้โฉลกเบญจภูตร้าย
 
6ชาวราศีตะวันตก ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือเลข 5 ที่เป็นผู้ชาย ให้ใช้คำอธิบายของชาวรหัสราศี หมายเลข 2

7
ชาวราศีตะวันตก   ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือเลข 5 ที่เป็นผู้หญิง   ให้ใช้คำอธิบายของชาวรหัสราศีหมายเลข  8

8
ชาวราศีตะวันตก ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือเลข  6
          8.1 หันหน้าทิศตะวันตก                        ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
          8.2 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้            ได้โฉลกมงคลวัฒนา
          8.3 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ      ได้โฉลกเทพรักษา
          8.4 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ        ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
          8.5 หันหน้าทิศตะวันออก                      ได้โฉลกเบญจภูตร้าย
          8.6 หันหน้าทิศเหนือ                             ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก
          8.7 หันหน้าทิศใต้                                 ได้โฉลกวินาศฆาฏขัย
          8.8 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้         ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์

9. ชาวราศีตะวันตก ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือเลข  7
          9.1 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
          9.2 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้           ได้โฉลกเทพรักษา
          9.3 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ     ได้โฉลกมงคลวัฒนา
          9.4 หันหน้าทิศตะวันตก                       ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
          9.5 หันหน้าทิศตะวันออก                     ได้โฉลกวินาศฆาฏขัย
          9.6 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้         ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก
          9.7 หันหน้าทิศเหนือ                             ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์
          9.8 หันหน้าทิศใต้                                 ได้โฉลกเบญจภูตร้าย 
 
10. ชาวราศีตะวันตก ซึ่งมีรหัสประจำราศี คือเลข  8
          10.1 หันหน้าทิศตะวันตก                      ได้โฉลกมงคลวัฒนา
          10.2 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ      ได้โฉลกเทพรักษา
          10.3 หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้           ได้โฉลกรุ่งเรืองมหาผล
          10.4 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือ     ได้โฉลกชายคาร่มเย็น
          10.5 หันหน้าทิศตะวันออก                     ได้โฉลกอสุรกายทั้งหก
          10.6 หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้         ได้โฉลกวินาศฆาฏขัย
          10.7 หันหน้าทิศเหนือ                             ได้โฉลกเบญจภูตร้าย
          10.8 หันหน้าทิศใต้                                 ได้โฉลกโฉลกอุบาทว์ 
 
 
      
 
ภาคผนวก:คัดลอกจากหนังสือ "คัมภีร์มหามงคล"
ของ
อาจารย์รัชชานนท์ เพลินธรรมคุณ
 

บทความน่ารู้
- การปรับฮวงจุ้ยด้วยการสวดคาถามหาจักรพรรดิ [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- การเลือกสีโซฟาตามหลักฮวงจุ้ย [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- การเลือกตำแหน่งที่ตั้งโซฟา [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- ทิศมงคลตามหลักฮวงจุ้ย [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- การตั้งโต๊ะทำงาน"ผู้บริหาร"ตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- การจัดวางโต๊ะทำงานของ"พนักงาน"ตามหลักฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- สิ่งที่ควรรู้ก่อนการศึกษาวิชาฮวงจุ้ย [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- สิ่งที่เหนือกว่าฮวงจุ้ย [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- ตำแหน่งการตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามตำราพิชัยสงคราม [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
- ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานตามปีเกิด [22 พฤศจิกายน 2553 23:55 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright by
www.awayfurniture.com
Tel.082-683-7722
Email : awayfurniture@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY